Úvodní stránka » Svařovací technika » KALIBRACE, VERIFIKACE NEBO VALIDACE ?

KALIBRACE,  VERIFIKACE  NEBO  VALIDACE  ?

Validace – je ověření opakovatelnosti metody postupu, činnosti nebo nastavených  parametrů ( např. dat WPS,WPQR).                                                                                                                                                                                         

Verifikace – je ověření pravdivosti dat např. získaných z validací.

Kalibrace – nastavení, cejchování, metody, postupu, činnosti nebo parametrů na určitou úroveň, např. údajů voltmetru a ampérmetru svařovacího stroje srovnáním s etalonem. 

Validace svařovacích strojů je ověření opakovatelnosti nastavených svařovacích parametrů, nikoli přesnost nastavení těchto parametrů. Validovat svařovací stroj jako takový nelze, je možné validovat svařovací metodu nebo parametry. Validace neřeší přesnost nastavení parametrů. Pokud validujeme, tak podle platných stupňů normy a podle toho, co říkají nároky na svařovací proces.

Verifikace, znamená ověřit, zda nastavené hodnoty dat (např. při validaci) jsou v toleranci přípustné daným měřícím systémem na svařovacím stroji. Pokud hodnoty těchto dat vybočují z tolerance dané normou, pak musíme kontrolovaný systém nebo stroj kalibrovat.

Kalibrace je seřízení a nastavení měřícího nebo nastavovacího systému stroje.

 

Je chybou používat např. pro kalibraci „klešťové měřiče“, které  při srovnání s   ověřovaným  měřícím systémem svařovacího stroje vnáší svoji velkou chybu měření ( standard je ± 1,5%), pokud bereme přesnost ±2,5 % kontrolovaného systému daného stroje, což je povolená chyba měření daná normou ČSN EN 60 974-1.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Pro měření a kalibrace garantuji se svým měřícím systémem nejistotu měření a nastavení:

proud do 600  Ampér  ± 0,1 % z MH ±1dig.

proud 600-1200  Ampér ± 0,3% z MH ±1dig.

napětí 5 – 100 Volt ±0,1 % z MH ±1dig.

pojezd a rychlost podávání  ± 1 % z MH ±1dig

 

                                                                               

Na provádění kalibrací  ( což je činnost prováděná s vyššími nároky na vybavení měřícími přístroji a znalosti)  jsem složil zkoušku a obdržel osvědčení z Českého metrologického institutu  č. 0311-OZC255-11

Kontakt

Lubomír KAJLÍK
Malá 48/3
798 02 Mostkovice, CZ
+420 731 011 244

Rychlé info

 Do konce března 2020 budu mít připravený systém na provedení validace zařízení pro svařování pod tavidlem se zátěží do 900 Ampér !

 

TOPlist